'

BEVISAD RENLIGHET

DET HÄR SÄGER EXPERTER OM ENJOS PRODUKTER

ENJO-produkternas effektivitet och renlighet har flera gånger testats av forskare och experter och har även jämförts mot konventionella rengöringsmetoder. Resultaten är tydliga: ENJOs metod ger mer renlighet och har mindre påverkan på hälsan och klimatet.

ENJO är 6x renare än konventionell rengöring

I en studie jämfördes den konventionella rengöringens renlighet med ENJOs metod. Undersökningen visar hur ENJOtex fiberteknologi har en förmåga att rengöra på djupet: att rengöra med ENJO och kallt vatten är 6x renare än med rengöringsmedel.

Läs mer

ENJO minskar på dammbelastningen och tar på så sätt hänsyn till din hälsa

ENJO Golvduk Damm, virvlar upp uppemot 13x mindre damm än de konventionella rengöringsprodukterna. Dessa resultat visar en vetenskaplig studie om mängden findamm under och efter avdamning.

Läs mer

Vetenskaplig studie om lufthygien

Med ENJO hålls luften ren, vilket även bekräftats vetenskapligt. Ett bra inomhusklimat har stor betydelse för hälsan och för vårt välbefinnande. Vi tillbringar upp till 90% av dagen inomhus. Dålig luft gör en trött, okoncentrerad och kan vara en orsak till huvudvärk.  Med hjälp av ENJO förblir inomhusluften ren och det är vetenskapligt bekräftat.

Läs mer

'

Dermatest-sigill för ENJOs hudvårdsfiber

Efter en intensiv testningsfas tilldelades ENJOs hudvårdsfiber det prestigefyllda 5-stjärnors Dermatest-sigillet.

Läs mer

Tvättmedel Lavendelblomma efterlämnar 9x mindre tensider

ENJOs tvättmedel Lavendelblomma samt ett tvättmedel från ett konventionellt varumärke undersöktes av ett oberoende testlaboratorium för att jämföra tensidrester på tvättade textilier. Det visade sig att en 9 gånger större mängd tensider fanns kvar i de tvättade textilierna då det konventionella tvättmedlet använts jämfört med då ENJOs tvättmedel använts.

Läs mer

Påvisade mjukgörare i konventionella rengöringsdukar för golv

År 2023 testades ENJOs Golvfiber och en konventionell golvduk av ett oberoende testinstitut för innehåll av mjukgörare. Testresultaten visade att ENJO Golvfiber inte innehöll några mjukgörare (ftalater). I den konventionella golvduken hittades däremot alltför stora mängder mjukgörare.

Läs mer

Så här länge rengör din ENJO-produkt hygieniskt rent

Rengöringstest bekräftar att ENJOtex-fibrerna – beroende på hur och var de används –har en optimal rengöringsprestanda på tre år. Efter denna tidsperiod avtar rengöringskraften avsevärt.

Läs mer

Vi utför rent arbete

Utöver våra studier och testrapporter har ENJOs produkter och företaget också fått flera utmärkelser. Ta en titt på våra priser och samarbeten.

Läs mer

'

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Jag skulle vilja:

Vi tar ansvar

Nach oben