'

STUDIE OM RESPIRERANDE DAMMFÖRORENING

Nya testresultat visar att 13 gånger mindre damm lösgörs vid användning av ENJO Golvduk Torrstäd jämfört med konventionell rengörning. Det kan vara avgörande för hälsan för barn med astma och allergi.

I juni 2017 gjorde Siegfried Lerchbaumer, expert på lufthygien, en studie om hur mycket damm som inandas när man städar. Han provade olika produkter, även ENJO produkter. Vid användning av konventionella kvastar, borstar, sopskyfflar eller moppar lösgjordes dammföroreningar från det
släta golvet i rengörningsprocessen och nådde ett värde av 2.600 μg / m³. Det visade sig att om man använder en dammsugare i utsläppskategori B eller ENJO Golvplatta med Golvduk visade det ingen significant inandning av damm under städningen.

'

Vi tar ansvar