'

INGA MJUKGÖRARE MED ENJO

År 2023 testades ENJOs Golvfiber och en konventionell golvduk av ett oberoende testinstitut för innehåll av mjukgörare. Testresultaten visade att ENJO Golvfiber inte innehöll några mjukgörare (ftalater). I den konventionella golvduken hittades däremot alltför stora mängder mjukgörare.

Påvisade mjukgörare i konventionella rengöringsdukar för golv

Som de nuvarande resultaten av det jämförande testet visar, hittades mjukgörare i den konventionella golvduken i en 4 gånger högre mängd än vad OEKO-TEX®-gränsvärde för mjukgörare i ytbehandlade artiklar tillåter. Dessutom ligger mjukgöraren DEHP över den gräns som föreskrivs av EU (REACH-förordningen). Inga mjukgörare påvisades i ENJO Golvfiber.

 

Den tyska miljömyndigheten påpekar att mjukgörare kan förändra hormonsystemet och därmed vara skadlig för hälsan. Vissa ftalater kan till exempel försämra den manliga reproduktionsförmågan. Medlemsländerna i Europeiska unionen (EU) har klassificerat exempelvis ftalaterna DEHP, DBP och BBP som reproduktionstoxiska. DEHP påvisades i den konventionella golvduken som testades. Dessutom påvisades även DINP, vilket enligt den tyska federala miljöbyrån kan orsaka levertoxitet.

 

ENJO arbetar uteslutande med utvalda råvaror och leverantörer av hög kvalitet från regionen

 

Källor: https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/chemische-stoffe/weichmacher/haeufige-fragen-zu-phthalaten-bzw-weichmachern#gehen-von-phthalaten-gesundheitliche-risiken-aus

'

Vi tar ansvar