'

6X RENARE MED ENJO

I en studie jämfördes den konventionella rengöringen med ENJOs metod. Undersökningen visar hur ENJOtex fiberteknologi har en förmåga att rengöra på djupet: att rengöra med ENJO och kallt vatten är 6x renare än med rengöringsmedel.

Detta utfördes genom att mäta hur många smutspartiklar* som stannade kvar efter rengöringen. Testerna utfördes på olika ytor och med olika konventionella rengöringsmedel samt med ENJO och vatten. Resultatet var tydligt: rengöringen med ENJO och kallt vatten absorberade 6x fler smutspartiklar än rengöringen med rengöringsmedel.

* RLU (relative light units/belysningsenheter) med hjälp av ATP–bioluminiscensmetoden

“Med dessa fibrer och med vatten går det utmärkt att avlägsna föroreningar även från djupare skikt. Vi måste vara medvetna om att varje rengöringsmedel leder till miljöförstöring. Att enbart rengöra med fibrer och vatten har också en omedelbar inverkan på vår hälsa.“

Hans Hirschmann
Hygienexpert vid delstaten Vorarlbergs hygienbyrå, Österrike

BEVISAD RENHET

Hans Hirschmann, expert på hygienkontoret i Vorarlberg-regionen, har testat våra fibrer flera gånger med Lumitester och bekräftat att vår rengöringsmetod är 6 gånger mer hygienisk än rengöring med kemikalier.

6x mer hygieniskt än rengöring med rengöringsmedel

KONVENTIONELL RENGÖRING

Konventionella rengöringsmetoder når inte ner i ytornas porer. Smutsen blir kvar och rengöringsmedlet lämnar en hinna på ytan.

RENGÖR MED ENJO

ENJOtex-fibrerna och kallt vatten löser upp och fångar smutsen. Den gör rent på djupet och binder smutsen i fibrerna tills den sköljs bort med varmt vatten.

'

Vi tar ansvar