ENJO-FIBERNS LIVSLÄNGD

Hur länge rengör min produkt 100% hygieniskt?

Nya rengöringstester bekräftar – beroende på användning, område och användningsfrekvens – ENJO-fibern har en maximal rengöringseffekt på tre år. Därefter avtar rengöringseffekten starkt. Efter 4 år har rengöringseffekten minskat till 44 %. Därför rekommenderar vi att fibern byts ut efter 3 år.

Därför rekommenderar vi att du byter ut ENJO-produkterna efter 3 år

ENJO-fiber: ny vs. gammal

Ny ENJOtex fiber
På en ny ENJOtex-fiber når fibertrådarna ner i ytans alla porer.

3 år gammal ENJOtex fiber
Efter tre år har fibertrådarna i ENJOtex-fibrerna blivit slitna. Fibertrådarna når inte längre ner i de djupa porerna på ytan.

Vår färgindikator

Vi ser till att dina produkter alltid presterar 100% med hjälp av vår färgindikatoretikett. För att ENJOs fiberprodukter ska prestera optimalt ska de förnyas ungefär vart tredje år – beroende på tillämpning, yta och användningsfrekvens. Vår färgindikator visar när ENJOtex-fibern har nått slutet på sin livslängd.

Märkning innan användning:
Färgen på testmärket och
slitageindikatormärket kommer
att skilja sig betydligt.

Märkning på utsliten produkt:
Färgen på testmärket och slitageindikatormärket
kommer att stämma överens. Vänligen förnya
produkten.

Gammalt blir nytt

Ge dina utslitna ENJO-produkter till din ENJOpreneur. Vi återvinner de utslitna ENJO-produkterna korrekt. När det gäller återvinning är det mycket viktigt för oss att värna om miljön. Förbrukade fiber används för att tillverka isoleringsmaterial, stoppning för bilstolar och möbler samt bioplast för jordbruket.

BLI INTE LURAD AV HUR VÅRA FIBRER SER UT

Rengöringseffekten i våra ENJO-fibrer försämras starkt efter 3 år även om fibern fortfarande ser bra ut! Använd färgindikatorn för att kontrollera dina produkter eller kontakta din ENJOpreneur. Hen kommer att kontrollera produkten åt dig.