ENJO =
KLIMAPOSITIV

 

Våre produkter får alle hjerter til å slå raskere. For de beskytter ikke bare klimaet under rengjøringen, men gjennom hele deres livssyklus. Vi er klar over at et miljøvennlig produkt også bør produseres økologisk. Fra gode miljøvennlige råvarer, til miljøvennlig produksjon, og resirkulering av brukte fibre, legger vi stor vekt på å sikre små fotavtrykk. På den måten tilbyr vi en bedre fremtid både til våre kunder og til fremtidige generasjoner.

ENJO HAR VÆRT 100% KLIMANØYTRAL SIDEN 2015

Vi tar ansvar for en miljøvennlig produktlivssyklus og er ISO-sertifisert for miljøledelse (ISO 14001). I tillegg reduserer vi kontinuerlig ENJOs CO2-fotavtrykk ved å innføre mange tiltak. I 2015 signerte ENJO International Climate Neutral Alliance og har vært 100% klimanøytral siden september 2015. Gjennom forskjellige tiltak er CO2-utslippene redusert til så lavt nivå som mulig. Det gjenværende utslippet blir 100% oppveid av gjenplanting av regnskogen i Nicaragua (Skogplantingsprosjektet Esteli, der små bondefamilier går sammen for å gjenplante tidligere skogområder).

 

ENJO 2022 – VI GÅR ET STEG VIDERE
OG BLIR KLIMAPOSITIVE

I tråd med vårt motto for 2022 «ENJO – Next Level» tok vi i januar 2022 neste steg for å beskytte klimaet vårt og ble klimapositive. Dette betyr at vi f.o.m 2022 planter 10% mer regnskog i Nicaragua enn det vi har av CO2-utslipp i løpet av året.

Dette projektet finner sted i San Juan de Limay, et område som har hatt store sesongrelaterte utfordringer med både flom og tørke. Familer med små gårder jobber sammen, gjennom prosjektet, for å gjenplante tidligere skogområder.  Hele prosjektområdet er på over 8600 dekar, og takket være bærekraftig drift av skogen, gjennom flere år, holder jorda nå bedre på vannet. Som igjen betyr at området er mye mer robust for svingninger i nedbør, og utfordringene med flom og tørke er minimert.På den måten forbedres livskvaliteten for alle de som bor i Limay.

 

 

HER ER ET EKSEMPEL PÅ VÅRE
TILTAK FOR KONTINUERLIG Å
REDUSERE CO2-UTSLIPPET