Impressum

Vsebina

Vsebina teh strani je bila skrbno urejena in preverjena. Vendar pa ENJO Slovenija ne jamči za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Zahtevki iz naslova odgovornosti do družbe ENJO Slovenija, ki se nanašajo na premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe posredovanih informacij ali zaradi nepravilnih ali nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, razen če obstajajo dokazi o nameri ali hudi malomarnosti s strani družbe ENJO Slovenija. ENJO Slovenija si izrecno pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve, izbrisa ali prenehanja objave delov spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta brez predhodnega obvestila.

Povezave

ENJO Slovenija ne odgovarja za vsebine, na katere vodijo povezave ali na katere se sklicujejo njegove strani – razen če ENJO Slovenija v celoti pozna nezakonite vsebine in bi lahko obiskovalcem svojega spletnega mesta preprečil ogled teh strani. ENJO Slovenija izrecno izjavlja, da povezane strani v času ustvarjanja povezav niso vsebovale nezakonitih vsebin. Družba ENJO Slovenija nima vpliva na trenutno in prihodnjo obliko povezanih strani. ENJO Slovenija se zato izrecno distancira od vseh sprememb vsebine povezanih strani, ki so nastale po vzpostavitvi povezave. To velja tudi za zunanje vpise v knjige gostov, diskusijske forume in poštne sezname, ki jih vzpostavi ENJO Slovenija. ENJO Slovenija ne odgovarja za vsebino, razpoložljivost, pravilnost in točnost povezanih strani, njihovih ponudb, povezav ali oglasov. ENJO Slovenija ne odgovarja za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe informacij, ponujenih na povezanih straneh.

Slike

Uporabljene slike so bile kupljene. Pravice ima podjetje iStockphoto.

Avtorske pravice

Družba ENJO Slovenija si prizadeva za spoštovanje veljavnih avtorskih pravic pri vseh objavah. Če kljub temu pride do kršitve avtorskih pravic, ENJO Slovenija po obvestilu odstrani zadevni predmet iz svoje publikacije ali ga označi z ustrezno avtorsko pravico. Za vse znamke in blagovne znamke, ki so omenjene na spletni strani in jih po potrebi ščitijo tretje osebe, brez omejitev veljajo določbe veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke ne pomeni, da ta ni zaščitena s pravicami tretjih oseb. Avtorske pravice za lastne vsebine ENJO Slovenija na domeni www.enjo.si pripadajo izključno družbi ENJO Slovenija. Kakršno koli razmnoževanje ali uporaba predmetov, kot so diagrami, zvoki ali besedila, v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljena brez soglasja družbe ENJO Slovenija. Pravna veljavnost To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne publikacije, s katere ste bili napoteni. Če deli ali posamezni izrazi te izjave niso zakoniti ali pravilni, to dejstvo ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.

 

ENJO Slovenija
ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Koroška cesta 94
2000 Maribor
Slovenija

Telefon: + 386 (41) 471 061

e-mail: info@enjo.si