Impressum

Vsebina Vsebina teh strani je bila skrbno urejena in preverjena. Vendar pa ENJO Slovenija ne jamči za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Zahtevki iz naslova odgovornosti do družbe ENJO Slovenija, ki se nanašajo na premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe posredovanih informacij ali zaradi nepravilnih ali nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, razen če obstajajo dokazi …

Home