Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Vi arbejder udelukkende inden for rammerne af vores generelle vilkår og betingelser, som er gældende for denne ordre. Vores vilkår og betingelser er aftalt ved at afgive en ordre. Vilkår og betingelser for køberen er kun aftalt, hvis de udtrykkeligt er accepteret skriftligt af sælger. Den danske købelov, herunder reglerne om mangler, gælder i denne kontrakt i det omfang, de frivillige regler ikke fraviges i kontrakten eller disse vilkår. Køber har ret til at klage til Forbrugerrådets Ombudsmand på dennes hjemmeside: www.forbrugerombudsmanden.dk

Pris
Alle vores priser angivet på denne ordreformular gælder kun for ordrer modtaget af vores ENJOpreneur inden den dato, der er angivet i sidefoden. Alle priser er inklusiv 25% moms.

Ordrer
Sælger er repræsenteret ved den ENJOpreneur, som er handelsagent for sælgeren. ENJOpreneuren er autoriseret til at modtage ordrer fra købere, men ikke til at acceptere ordrer. Når køberens ordre er accepteret af sælgeren ved en skriftlig ordrebekræftelse eller ved at sende en faktura til køberen, har parterne indgået aftale. Indtil aftalen er indgået, er sælgeren ikke bundet af ordren fra køberen. Levering: Varerne leveres – og ansvaret for varerne overgår til kunden – når køberen har modtaget varen.

Betaling
Købsprisen uden fradrag eller afslag skal forfalde til betaling i kontanter på det tidspunkt, hvor varerne leveres fra transportøren til kunden. Ved forsinket betaling skal køberen betale renter i henhold til den danske rentelov, § 5, stk. 1, fra forfaldstidspunktet for betalingen og indtil betaling er sket. I så fald skal køber betale sælgers rimelige og relevante omkostninger samt rykkergebyrer i henhold til loven.

Fejl og mangler
I tilfælde af defekte varer forbeholder sælger sig ret til omlevering. Køber har ingen ret til skadeserstatning i henhold til købeloven § 80, stk. 2, § 43, stk. 3 og § 24.

Fortrydelsesret
Køber har ret til at trække sig tilbage fra denne aftale inden for 30 dage fra datoen for modtagelsen af varen, uden begrundelse. For at kunne udøve købers fortrydelsesret skal køber informere os (ENJO HOMELINE GMBH, Achstrasse 40, 6844 Altach, Austria, Tel.: +45 3127 1440, E-mail: office@enjo.dk) om beslutningen om at trække sig ud af denne aftale ved hjælp af en klar erklæring (f. eks via telefonopkald, e-mail osv.). Køber kan anvende fortrydelsesformularen som hun/han modtager af hendes/hans ENJOpreneur eller som kan downloades under www.enjo.com. Navn og kontaktoplysninger for ENJOpreneur står anført på bestillingsformularen. De tilbagekaldte produkter skal returneres til ENJOpreneur direkte for købers regning, via post eller på anden passende måde senest 14 dage fra den dato, hvor køberen erklærede sin tilbagekaldelse. Køberen er kun ansvarlig for varernes værditab, hvis et sådant tab skyldes en uhensigtsmæssig eller ukorrekt anvendelse. Efter at ENJOpreneur har modtaget varerne, refunderer vi købsprisen

Garanti
Alle produkter har en 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Produkter er kun dækket, når de anvendes til deres formål og plejes på en måde er foreskrevet i de ’Generelle Brug og Pasningsvejledning’ i ENJO produktbrochure. Din regning/faktura er påkrævet for at gøre krav gældende. I tilfælde af kommerciel udnyttelse har produkterne en garanti på 6 måneder. Kunden har kun ret til at kræve omlevering og ikke andre retsmidler i henhold til købeloven.

ENJO respekterer dit privatliv og personlig information
Før der indgås aftale med sælgeren, har vi brug for visse personlige oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse osv. Disse oplysninger er udelukkende registreret med det formål at levere vores varer til dig. Vi behandler alle oplysninger, vi registrerer om dig i overensstemmelse med loven. Som køber har du ret til at få indsigt i registrerede oplysninger om dig og gøre indsigelse mod vores registrering. De personlige oplysninger er registreret hos ENJO HOMELINE, Achstrasse 40, 6844 Altach, Østrig og opbevares i den – til enhver tid – nødvendige periode for at overholde lovmæssige krav vedrørende regnskab, skat mv. Vi registrerer ikke følsomme oplysninger. Du kan lære mere om vores privatpolitik på vores hjemmeside: www.enjo.dk/fortrolighedspolitik

Værtsgave
Som værtsgave kan man vælge fra alle produkter i vores nuværende prisliste, i henhold til vores aktuelle værtsgaveregulering (undtagen sæt og specialtilbud).

 

ENJO HOMELINE GMBH
Achstraße 40
6844 Altach
Østrig

Tlf .: +45 3127 1440
Email: office@enjo.dk