Villkor för deltagande

Denna tävling arrangeras av ENJO International och äger rum mellan 11-25 november. Det är inte relaterat till Facebook.

Alla personer som är bosatta i Sverige eller Finland som har utfört de åtgärder som beskrivs ovan är berättigade att delta. Det kommer att lottas ut 20 Dammhandskar för barn. Varje deltagare kan bara vinna 1 Dammhandske för barn. Priset skickas per post efter avslutad tävling.

Om en vinnare inte meddelar sin adress fram till en vecka efter tillkännagivande förlorar hen priset.

Vår integritetspolicy finns här:

Integritetspolicy