Villkor för deltagande

Denna tävling arrangeras av ENJO International och äger rum mellan 20.-26.2. Tävlingen är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook.

Det kommer att lottas ut 3 ENJO handskar. Varje deltagare kan bara vinna 1 valfri ENJO handske. Priset skickas per post efter avslutad tävling.

Om en vinnare inte meddelar sin adress fram till en vecka efter tillkännagivande av vinst, förlorar hen priset. Alla personer som är bosatta i Sverige eller Finland är berättigade att delta.

Vår integritetspolicy finns här:

Integritetspolicy