Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Allmänt
Vi arbetar uteslutande enligt våra allmänna villkor som gäller för denna och alla fortsatta beställningar, även om vi inte hänvisar till dem uttryckligen. Du samtycker till våra villkor när du gör en beställning. Eventuella försäljningsvillkor för köparen är endast giltiga om de har avtalats skriftligt.

Priser
Alla priser som är angivna i denna ordersedel gäller endast till det datum som anges i sidfoten. Alla erbjudanden och offerter från säljaren är inte bindande förrän säljaren ger den slutliga beställningsbekräftelsen skriftligt. Priserna inkluderar moms.

Leverans
Leverans sker på köparens egen risk. Vi ansvarar inte för komplett leverans av varan i tid och har rätt att avvisa en beställning som har accepterats av en ENJOpreneur.

Betalning
Om inte annat avtalats måste varorna betalas utan avdrag direkt efter leverans av varorna. Vid utebliven betalning kommer fallet att behandlas med enligthet med svensk lag. Vidare indrivnings- och insamlingsavgifter måste betalas.

Kvalitet, tillfredsställande garanti och ersättning av skador
Eventuella mindre variationer i fråga om kvalitet, färg, bredd, vikt, utrustning eller design är inte inkluderade i garantin. Eventuella krav, fordran eller skadestånd utöver garantin är utesluten. Alla krav från köparen är begränsade till värdet av de levererade varorna.

Äganderätt
Alla levererade varor förblir vår egendom till alla krav i affärsavtalet är avklarade. Vid utebliven eller ofullständig betalning är vi befogade att ta tillbaka varorna, utan att återkalla kontraktet.

Ångerrätt
Köparen har rätt att ångra detta avtal inom 30 dagar från och med det datum när vederbörande mottog varorna, utan att uppge några skäl. För att utöva sin ångerrätt måste köparen informera oss (ENJO HOMELINE GMBH, Achstrasse 40, 6844 Altach, Österrike, Kundservicenummer: +46 270 168 50, E-post: office@enjo.se / office@enjo.fi) om detta beslut genom ett tydligt meddelande (t.ex. via telefon, fax eller e-post etc.). Köparen kan använda det ångerköpsformulär som vederbörande får av sin ENJOpreneur, vilket även kan laddas ned under www.enjo.com. Namn och kontaktuppgifter för ENJOpreneuren finns på beställningsformuläret. De produkter som omfattas av ångerrätten ska returneras till ENJOpreneuren direkt på köparens bekostnad, via post eller annat lämpligt sätt inom 14 dagar från och med det datum när köparen förklarade sitt beslut om att utnyttja ångerrätten. Köparen ansvarar endast för eventuella värdeförluster för varorna om sådana förluster kan tillskrivas olämplig eller felaktig användning. När ENJOpreneuren har mottagit varorna kommer vi att ersätta inköpspriset.

Garanti
Alla produkter har 2 års garanti för produktionsfel. Produkterna är endast omfattad när de har används för sitt avsedda ändamål och skötts på det sätt som föreskrivs i „Allmänna användnings- och skötselinstruktioner“ i ENJOs produktbroschyr. Din faktura krävs för att göra en fordran. Vid kommersiell användning har produkterna en garanti på 6 månader.

ENJO respekterar din integritet
För behandling av dina personuppgifter, se separat information på vår hemsida. Vi registrerar din ålder och storleken på ditt hushåll för statistiska ändamål. Vår dataskyddsförordning finns under följande länk: www.enjo.com/se/dataskyddsforordning

Gåva till värden
Som gåva till Värden kan du välja alla produkter från vår gällande prislista, förutom set- och specialerbjudanden.

 

Vår kontaktinformation:

ENJO HOMELINE GMBH
Achstrasse 40
6844 Altach, Österrike

Sverige: +46 270 168 50
Finland: 0800 144655
E-post: office@enjo.se, office@enjo.fi