'

OEKO-TEX®-UTMÄRKELSE

Våra ENJOtex-produkter har tilldelats de globalt erkända certifikaten OEKO-TEX® Standard 100 och OEKO-TEX® STeP. Dessa två certifikat bekräftar att våra produkter inte bara är ofarliga för hälsan och av hög kvalitet, utan också tillverkas på ett socialt ansvarsfullt och klimatvänligt sätt.

 

Vad är OEKO-TEX®?

OEKO-TEX® är ett globalt erkänt och respekterat test och certifieringssystem för textilier. Den internationella sammanslutningen för forskning och prövning inom den ekologiska textilindustrin (OEKO-TEX®), beläget i Zürich, Schweiz, är utgivare av de globalt harmoniserade standarderna. Mer information hittar du på www.oekotex.com/en.

ENJO är OEKO-TEX® Standard 100 certifierat sedan 2013

ENJO-textilprodukter har certifierats enligt OEKO-TEX® Standard 100 sedan 2013. Denna certifiering kontrolleras regelbundet och vi är stolta över att kontinuerligt ha uppfyllt de mycket höga kvalitetskraven under många år.

OEKO-TEX® STANDARD 100 är en av världens mest kända utmärkelser för textilier testade för skadliga ämnen. Det står för kundförtroende och hög produktsäkerhet.

För att erhålla denna certifiering testas alla komponenter i våra ENJOtex-produkter, inklusive alla trådar, resårband, tryckknappar etc. Testerna utförs av oberoende OEKO-TEX®-institut.

2023: ENJO certifieras ytterligare för OEKO-TEX® STeP

Under de senaste åren har OEKO-TEX® utvecklats till att täcka många olika standarder för kvalitetstestning av olika ämnen inom textilsektorn. För att betona våra produkters höga kvalitet har vi nu också certifierats för OEKO-TEX® STeP, utöver OEKO-TEX® Standard 100. OEKO-TEX® STeP certifikatet infördes 2023 och vi är ett av de 4 företagen i Vorarlberg och ett av de 30 första företagen i Österrike som tilldelats denna utmärkelse. Det finns bara 1000 företag i världen som har kvalificerat sig för OEKO-TEX® STeP.

OEKO-TEX® STeP står för hållbar textil-och läderproduktion. Det är ett helhetssystem som analyserar och utvärderar hållbara produktionsförhållanden och standarder, såsom miljövänliga processer och socialt ansvarsfulla arbetsförhållanden. I samband med denna certifiering granskades ENJOs miljöledning och vårt sociala ansvar. Vi är glada över att kunna uppfylla de höga krav som EKO-TEX® STeP ställer.

'

Vi tar ansvar