Leveransservice villkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

 

Allmänt
Vi arbetar uteslutande enligt våra allmänna villkor som gäller för denna och alla fortsatta beställningar, även om vi inte hänvisar till dem uttryckligen. Du samtycker till våra villkor när du gör en beställning. Eventuella försäljningsvillkor för köparen är endast giltiga om de har avtalats skriftligt.

Priser
Priserna i euro/kr som anges i detta avtal och under demon inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter.
Vi förbehåller oss rätten att göra prisändringar. Vid prisändring meddelas du i förväg och har rätt att häva avtalet.

Leverans
Leverans sker på köparens egen risk. Vi ansvarar inte för komplett leverans av varan i tid och har rätt att avvisa en beställning som har accepterats av en ENJOpreneur.

Betalning
Då beställningen sänds iväg skickar vi dig en räkning per e-post.

Kvalitet, tillfredsställande garanti och ersättning av skador
Eventuella mindre variationer i fråga om kvalitet, färg, bredd, vikt, utrustning eller design är inte inkluderade i garantin. Eventuella krav, fordran eller skadestånd utöver garantin är utesluten. Alla krav från köparen är begränsade till värdet av de levererade varorna.

Äganderätt
Alla levererade varor förblir vår egendom till alla krav i affärsavtalet är avklarade. Vid utebliven eller ofullständig betalning är vi befogade att ta tillbaka varorna, utan att återkalla kontraktet.

Ångerrätt
Köparen har rätt att ångra detta avtal inom 30 dagar från och med det datum när vederbörande mottog varorna, utan att uppge några skäl. För att utöva sin ångerrätt måste köparen informera oss Finland: Care 4 Nordic Oy (ENJO Nordic) Seinäjoki/Sverige: Care 4 Nordic Filial/Stockholm. Finland & Sverige telef. +358 44 248 0336, E-post: office@enjo.fi/office@enjo.se) om detta beslut genom ett tydligt meddelande (t.ex. via telefon, fax eller e-post etc.). Köparen kan använda det ångerköpsformulär som vederbörande får av sin ENJOpreneur, vilket även kan laddas ned under www.enjo.se. Namn och kontaktuppgifter för ENJOpreneuren finns på beställningsformuläret. De produkter som omfattas av ångerrätten ska returneras till ENJOpreneuren direkt på köparens bekostnad, via post eller annat lämpligt sätt inom 14 dagar från och med det datum när köparen förklarade sitt beslut om att utnyttja ångerrätten. Köparen ansvarar endast för eventuella värdeförluster för varorna om sådana förluster kan tillskrivas olämplig eller felaktig användning. När ENJOpreneuren har mottagit varorna kommer vi att ersätta inköpspriset.

Garanti
Alla produkter har 2 års garanti för produktionsfel. Produkterna är endast omfattad när de har används för sitt avsedda ändamål och skötts på det sätt som föreskrivs i „Allmänna användnings- och skötselinstruktioner“ i ENJOs produktbroschyr. Din faktura krävs för att göra en fordran. Vid kommersiell användning har produkterna en garanti på 6 månader.

ENJO respekterar din integritet
För behandling av dina personuppgifter, se separat information på vår hemsida. Vi registrerar din ålder och storleken på ditt hushåll för statistiska ändamål. Vår dataskyddsförordning finns under följande länk: www.enjo.com/se/dataskyddsforordning

Status: januari 2024

 

Vår kontaktinformation:

Finland

CARE 4 NORDIC Oy ( ENJO NORDIC)

Seinäjoki/Finland

 

Sverige

CARE 4 NORDIC FILIAL

Stockholm/Sverige

 

Finland & Sverige: +358 44 248 0336
office@enjo.fi/office@enjo.se