'

ENJOS FIBER HAR FÅTT GODKÄNNANDE ATT ANVÄNDA FINSKA ALLERGI-, HUD- OCH ASTMAFÖRBUNDETS ALLERGISIGILL

ENJO har samarbetat med Finska Allergi-, hud- och Astmaförbund sedan sommaren 2020. Det är inte lätt för konsumenten själv att ta reda på vilka material, kemikalier eller faktorer, som kan orsaka irritationssymtom, som en produkt innehåller. Allergisigillet är ett tecken på det, att produkten i allmänhet inte irriterar eller skadar huden, förorsakar symtom på doftöverkänslighet eller andra allergi- och astmareaktioner.

Utfärdandet av Allergisigillet grundar sig på oberoende tester och det är Finska Allergi-, hud- och astmaförbundet som utfärdar sigillet. Allergisigillets krav är noggrant bestämda för olika slag av produkter.

Testprocedur

Allergisigillets kriterier är skapade tillsammans med utomstående experter och forskare på oberoende forskningsinstitutioner. Produktgruppernas bestämda kriterier ligger under analys varje gång, eftersom produkten under varje behandlingsomgång alltid analyseras enligt den aktuella situationen och i ljuset av medicinvetenskaplig statistik. Allergisigillet hjälper dem med allergi- eller astmarelaterade sjukdomar att välja rätt.

'

Vi tar ansvar