'

ENERGY GLOBE AUSTRIA AWARD – FOLKETS VAL OCH VORARLBERGS DELSTATSVINNARE

Vårt projekt “ENJO – från klimatneutral till ett klimatpositivt företag” utsågs till Österrikes offentliga vinnare och Vorarlbergs delstatsvinnare av Energy Globe Austria Award 2022. Vårt projekt valdes ut av en oberoende jury bland cirka 300 bidrag.

Vårt projekt

ENJO International har tillverkat miljövänliga rengöringsprodukter i Österrike i mer än 30 år och distribuerar dem i över 26 länder världen över. Genom många omfattande åtgärder t.ex. användning av återvunna råvaror, gröna evenemang, nollavfallssystem och regionala leverantörer, minskar företaget kontinuerligt sitt koldioxidavtryck. Under de senaste sju åren har de återstående utsläppen kompenserats till 100 % genom plantering av regnskog i Nicaragua. Från och med 2022 har ENJO återbeskogat 10 % mer regnskog i Nicaragua än vad företaget producerar i utsläpp årligen och har därför blivit klimatpositivt. Dessutom bearbetas fiberavfall till isolerings- och fyllnadsmaterial. Detta har också ökat medvetenheten om miljöskydd bland anställda, kunder och leverantörer.

'

Vi tar ansvar