Ansvarsfriskrivning

Innehåll
Skadeståndsanspråk mot ENJO, som hänvisar till material eller skador som orsakats av användning av eller inte med hjälp av informationen eller av felaktig och ofullständig information, acceptera inte.

ENJO förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar eller hela sidor, radera eller avbryta hela online-närvaro utan föregående meddelande.

Länkar
Förutsatt att ENJO hänvisar direkt eller indirekt till tredje part hemsidor (“Länkar”), är ENJO ansvarig endast om de har exakt kunskap och om det är tekniskt möjligt och rimligt för dem att hindra all användning i fall av olagligt innehåll.

ENJO förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för fastställande av länkar de länkade sidorna inte innehöll någon olaglig information. ENJO har inte något inflytande på den faktiska och framtida innehållet i de länkade sidorna. ENJO tar därför uttryckligen avstånd från felaktigheter i de ändringar som gjorts i de länkade sidorna efter inställning av länkarna. Detta gäller även tredje person-poster i gästböcker och diskussionsforum.

ENJO är inte ansvarig för innehållet, tillgänglighet, noggrannhet och precision i de länkade sidorna, varken deras erbjudanden, länkar eller banners reklam. ENJO ansvarar inte för olagliga, felaktiga eller ofullständiga innehåll och framför allt inte för skador som orsakats av användning av eller inte med hjälp av informationen på de länkade sidorna.

Notice
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies which are text files stored on your computer to help analyse your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) will be transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activities for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where this is required by law or insofar as third parties process this data on behalf of Google. Google will never associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the installation of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however please note that if you do so you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website you consent to the processing by Google of data relating to you in the manner and for the purposes mentioned above.
As a user of this website you hereby acknowledge that the operator of this website, their vicarious agents, their representatives, associated companies, chief executives, managerial staff, employees and their shareholders accept no liability in connection with the obtaining, transmission, processing and analysis of the above-mentioned data for which reason no claims for compensation can be asserted against these natural persons and legal entities.

Upphovsrätt
ENJO syftar till att undersöka rådande upphovsrätt i alla publikationer. Om det skulle komma till ett upphovsrättsintrång ändå kommer ENJO, efter anmälan, ta bort eller markera respektive verk med adekvat information om upphovsrätt. Alla inom ENJO nämnda hemsida varumärken och varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Upphovsrätt för ENJO innehåll eller domänen www.enjo.se enbart rätt till ENJO. Dubblering av grafik, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan formellt godkännande av ENJO International är ej tillåtet.

Rättsverkningar
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av internet som är kopplad till den här sidan.

ENJO Sverige AB
Färjevägen 4
82668 Bergvik
Sverige

Sverige: Kundservicenummer (på svenska): +46 270 168 50
Finland: Maksuton puhelinpalvelu (suomeksi): 0800 144655
E-post: office@enjo.se