'

 

ENJO =
KLIMATPOSITIV

Våra produkter får pulsen att slå snabbare. De skyddar inte bara klimatet när man rengör, utan under hela sin livscykel. Från den högkvalitativa, ekologiska råvaran till en miljövänlig produktion och slutligen återvinning av förbrukade produkter. För oss är det viktigt att lämna små avtryck. Bara så kan vi erbjuda en bättre framtid för våra kunder och kommande generationer.

ENJO HAR VARIT 100% KLIMATNEUTRAL SEDAN 2015

Vi tar ansvar för en miljövänlig produktlivscykel och är ISO-certifierade för vårt miljömanagment (ISO 14001). Tack vare många åtgärder minskar vi kontinuerligt ENJOs CO2 avtryck. 2015 skrev ENJO International under Climate Neutral Alliance och har varit 100% klimatneutral sedan september 2015. Sedan dess har CO2 utsläppen reducerats till lägsta möjliga nivå. De återstående utsläppen kompenseras till 100% av återbeskogning av regnskog i Nicaragua (samhällets återplanteringsprojekt Esteli, där små jordbruksfamiljer går samman för att återbeskoga outnyttjade delar av sin mark).

 

ENJO 2022 – VI TAR NÄSTA STEG
OCH BLIR KLIMATPOSITIVA

I linje med vårt årliga motto 2022 “ENJO – Next Level” tog vi i januari 2022 nästa steg för att skydda vårt klimat och blev klimatpositiva. Det betyder att vi från och med 2022 kommer att återbeskoga 10% mer regnskog i Nicaragua än vad vi orsakar i koldioxidutsläpp under året.

Återplanteringsprojektet äger rum i samhället San Juan de Limay, ett område som är hotat av säsongsbunden vattenbrist och översvämningar. Familjer med små gårdar samarbetar för att återplantera outnyttjade delar av marken. Projektet omfattar 8 600 hektar. Tack vare ett hållbart nyttjande av skogen växer skogsarealen. Nu kan vatten lagras för torra årstider och översvämningar under regnperioder minimeras. På så sätt förbättras livskvaliteten för invånarna i Limay.

 

 

EXEMPEL PÅ VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR
ATT MINSKA VÅRA CO2 UTSLÄPP

 

VÅRA HANDLINGAR I DETALJ