Vastuuvapauslauseke

Sisältö Kaikki näillä sivuilla oleva sisältö on asianmukaisesti esitetty ja tarkistettu. ENJO ei vastaa annetun tiedon tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, kattavuudesta ja laadusta. ENJO:a vastaan esitetyt vaatimukset, jotka viittaavat materiaaliin tai kuviteltuihin vahinkoihin, jotka johtuvat annetun tiedon käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisestä ja puutteellisesta tiedosta, ovat ehdottomasti pois suljetut, edellyttäen että ENJO:lla ei ole jäljitettävissä olevaa tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa syytä. …