Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена на база нормативните актове, регулиращи материята и приложими за Република България и Европейския съюз, и по-специално Закона за защита на лични данни и Общия Регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 – ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г.

По смисъла на настоящата Политика:

„Лични данни” – са всяка информация отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или няколко специфични признаци – име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP идентификатор.

„Обработване на лични данни” – е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Цели на обработването:

„Диадом” ООД обработва предоставените от Вас лични данни за целите и във връзка със: регистрацията Ви в сайта; осъществяването и изпълнението на направена от Вас поръчка; осъществяване на контакт с Вас (за потвърждаване на поръчката или в други случаи на необходимост във връзка с поръчката); изпълнение на задълженията на страните, във връзка с поръчката; фактуриране на поръчаната от Вас стока и изпълнение на законовите задължения на Дружеството по Закона за счетоводството; изпращане на електронни съобщения с промоционални предложения и оферти.

Принципи на обработването:

„Диадом” ООД обработва предоставените от Вас лични данни при спазване на следните принципи:

 • Наличие на съгласие за обработването. С регистрацията си на сайта Вие потвърждавате съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от „Диадом” ООД при спазване на настоящата политика за защита на данните;
 • Законосъобразно и добросъвестно събиране и обработване;
 • Ограничено събиране, използване, разкриване и съхранение;
 • Прецизност и точност;
 • Сигурност и адекватна защита.

Категории лични данни, които обработваме:

„Диадом” ООД събира и обработва единствено личните данни, необходими за осъществяване на извършваната през сайта търговска дейност, а именно: три имена, адрес, телефон и електронна поща (IP адрес, в случай, че се съгласите с използването на „бисквитки”).

Бисквитки
Нашият уеб-сайт използва “бисквитки”. Това са малки текстови файлове, които се добавят към вашето устройство от браузъра. Те не причиняват никаква вреда.
Използваме “бисквитки”, за да направим нашите услуги по-лесни за ползване. Някои бисквитки оставят следа във вашето устройство, докато не решите да ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение.
Можете да изберете вашият компютър да ви предупреждава всеки път, когато се изпраща “бисквитка”, така че да можете да го разрешите само в определени случаи. Ако обаче отхвърлите “бисквитките”, може да не успеете да използвате всички функции и функционалности на нашия сайт.

Известие за отговорност:
Въпреки проверката на съдържание, ние не можем да гарантираме никаква отговорност за съдържанието на външни връзки/препратки към други сайтове. Отчетността за съдържанието на външни сайтове се носи единствено от собствениците/операторите на сайта.

Данни за уеб-сайта/сървърни файлове
Доставчикът(или неговия доставчик) на уеб пространство събира данни за всяко посещение на уеб-сайта(така наречените регистрационни файлове на сървъра). Сред данните от уеб-сайта са:

Името на достъпа до уебсайта, файл, датата и часа на достъп, количеството прехвърлени данни, успешно съобщение при успешен достъп, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, препращащ URL адрес (достъпен уеб сайт), IP адрес на провайдъра и хостинга.

Доставчикът използва данните от протокола само за статистически анализ за използването на компанията, сигурност и оптимизиране на предлагането. Доставчикът си запазва правото да проверява данните, ако има някакви признаци за незаконна употреба.

Интегриране на услуги и съдържание на трети страни
Възможно е съдържанието на трети страни да бъде интегрирано в този уебсайт (например видеоклипове от YouTube, карти от Google Карти, RSS емисии или изображения). Това изисква доставчикът на това съдържание (наричан по-долу “доставчик на трета страна”) да вижда IP адреса на потребителите, защото без IP адреса съдържанието не може да бъде изпратено до браузъра на потребителя. Поради това IP адресът е необходим за показване на съдържанието. Опитваме се да интегрираме само съдържание на доставчици на трети страни, които използват IP адреса само за показване на съдържанието. Не можем обаче да им попречим да запазят IP адреса, напр. за статистически анализ. Доколкото това е известно на нас, ще информираме потребителите за това.

Google Analytics
Този уеб-сайт използва Google Analytics-услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „Бисквитки“, които са текстови файлове, съхранени във вашия компютър, които помагат за анализиране на използването на уеб-страницата. Информацията, генерирана от „Бисквитките“ за употребата на този уеб-сайт(включително и вашият IP адрес) ще бъде предадена на Google сървър в САЩ и ще бъде съхранена там. Google ще използва тази информация с цел оценяване на използването на уеб-сайта, съставянето на отчети за дейноста на уеб-сайта на операторите на уеб-сайта, както и за предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уеб-сайта и използването на интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или до толкова, доколкото трети страни обработват тези данни от името на Google. Можете да откажете употребата на „Бисквитки“ като изберете подходящите настройки от браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите можете да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С употребата на този уеб-сайт вие се съгласявате вашите данни да бъдат обработвани от Google, отнасящи се до начина и целите споменати по-горе.
Като потребител на този уеб-сайт, вие се съгласявате, че операторът на този уеб-сайт, представителите на уеб-сайта, асоциирани компании, Главни изпълнителни директори, ръководен персонал, служители и техните акционери не поемат никаква отговорност във връзка с получаването, предаването, обработката и анализа на горепосочените данни, поради което не могат да бъдат предявявани искове за обещетение срещу тези физически или юридически лица.

Проследяване с Facebook Pixel
С Ваше съгласие за използването на “бисквитки” ще използваме на нашия уеб сайт Facebook Pixel by Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).  Това ни позволява да проследяваме поведението на потребителите на нашия уебсайт, след като са кликнали върху реклама във Facebook. Това се използва за анализ на ефективността на рекламите във Facebook за статистика и пазарни проучвания и може да помогне за оптимизиране на бъдещите рекламни кампании.

Събращите данни са анонимни за нас и следователно не позволяват да се внушава идентичност на потребителя. Фейсбукът обаче запазва и обработва тези данни, за да го свърже с потребителските профили в Facebook и използва данните за собствените си маркетингови мерки в съответствие с политиката за данни на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Това позволява на Facebook и партньорите на Facebook да ви насочват към реклами във Facebook и извън Facebook. Освен това за тази цел в компютъра ви може да бъде инсталирана “бисквитка”.

Съгласието за използването на Facebook Pixel може да се дава само от потребители на възраст над 13 години. Ако сте по-млади, моля, посъветвайте се със съответния законен настойник.

Бюлетин
На нашия уебсайт имате възможност да се абонирате за бюлетин. За да се абонирате, трябва да попълните имейл адреса си и да изразите съгласието си да получавате бюлетина.
Можете да анулирате абонамента по всяко време.

Вашите права във връзка с обработването на лични данни:

 • Право на информация относно обработваните Ваши лични данни и право на достъп до данните;
 • Право на коригиране или допълване, ако данните са неточни или непълни;
 • Право на ограничаване на обработването и право на изтриване на данните, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение, в случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни;

 

За да упражните горните си права следва да подадете писмено заявление на електронната поща на „Диадом” ООД: info@diadom.bg или до офиса на Дружеството гр. Пловдив, ул.”Петър Парчевич” 2, телефон за връзка с администратора: 0888/981161 и 032/621632.

 

Срок за съхранение:

„Диадом” ООД съхранява предоставените от Вас лични данни докато регистрацията Ви в сайта е валидна и/или до пълното изпълнение на задълженията, възникнали от направена от Вас поръчка, освен в случаите  когато Дружеството е задължено да съхранява данните за по-дълъг срок по силата на нормативен акт.

При осъществяване на връзка с нас чрез попълване формуляра за връзка,  или чрез изпращане на имейл, предоставените от Вас данни ще бъдат съхранявани на нашите сървъри в продължение на 6 месеца.

 

Получатели, на които могат да бъдат разкрити данните: 

Във връзка с изпълнение на задълженията на „Диадом” като търговец, предоставените от Вас данни могат да бъдат разкрити на следните категории трети лица:

 • лица, осъществяващи счетоводни услуги (за оформяне на необходимите счетоводни документи във връзка с продажбата на поръчаната от Вас стока);
 • лица, осъществяващи куриерски услуги (с цел извършване на доставката);
 • длъжностни лица – представители на държавен орган, когато е предвидено в нормативен акт;
 • адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители – при упражняване процесуални права на „Диадом”, предвидени в действащото законодателство.

 

Предоставените от Вас данни не се трансферират в други държави на Европейския съюз или други трети държави.

 

Мерки за защита на личните данни:

„Диадом ООД” е предприело всички подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни при съобразяване с разпоредбите на Регламент 2016/679 – ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г., Закона за личните данни и Наредба №1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

 

За повече информация относно политиката по защитата на личните данни в „Диадом” ООД  може да се свържете с представител на Дружеството на някой от следните телефони: 032/621632 или 0888/981161.

Данни за контакт:

ENJO България
ул.Петър Парчевич 2
4000 Пловдив, България

Тел: +359 888 981 161 | +359 32 621 632
Email: info@diadom.bg