Живот на Enjo фибрите

Колко дълго почистват моите ENJO фибри хигиенично?

В зависимост от приложението, подръжката и честотата на употреба, ENJO фибрите има оптимално почистване от три години. След това време силата на почистване намалява. След четвъртата година ефективността на почистването спада до 44%. Затова препоръчваме да подмените фибрите след 3 години.

Защо препоръчваме подмяна на фибрите след три години

ENJO фибри: Нови с/у Стари

Нови ENJO фибри
Когато ENJOtex фибрите са нови, влакната достигат до най-фините пори на повърхността.

Стари ENJO фибри
След три години, ENJOtex фибрите стават по-къси и вследствие на това не успяват да достигнат до всички пори.

ЦВЕТОВИ ИНДИКАТОР

Ние гарантираме, че продуктите ви винаги работят на 100% с нашия цветови индикатор. За оптимално почистване ENJO фибрите трябва да се подновяват на всеки три години – в зависимост от приложението, подръжката и честотата на употреба. Нашият цветови индикатор ви показва, когато ENJOtex влакната са достигнали края на жизнения си цикъл.

Етикет преди употреба
Цветът на тестовата лента и цветът на индикатора се различават значително.

Етикет на износен продукт
Цветът на тестовата лента и цветът на индикатора са почти еднакви. Сега е време да подмените своя продукт. Свържете се със своя ENJOпартньор.

ВТОРИ ЖИВОТ ЗА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ

Предайте използваните ENJO продукти на своя ENJOпартньор. Те ще бъдат рециклирани професионално. Дори когато животът на вашите продукти приключи, ние се грижим те да не попаднат в природата във вид на отпадък. Нашите стари ENJO продукти се рециклират, като от тях се изработва изолационен материал, пълнежи за столчета и тапицерия, както и много други.

Външен вид на фибрите

Нивата на почистване на ENJO фибрите значително намаляват след 3 години, но техния вид може да не се промени. Затова използвайте цветовия индикатор за проверка на състоянието на вашите фибри или се свържете със своя ENJOпартньор. Той/тя ще инспектира продуктите и ще Ви посъветва.