Hur länge rengör min produkt 100% hygieniskt?

SÅ HÄR LÄNGE VARAR ENJO-PRODUKTEN

ENJO FIBER RENGÖR 3 ÅR 100% HYGIENISKT

Nya rengöringstester bekräftar – beroende på användning, område och användningsfrekvens – ENJO-fibern har en maximal rengöringseffekt på tre år. Därefter avtar rengöringseffekten starkt.

Ett rengöringstest av ENJO-fibrer med APT bioluminiscensmetoden visade att ENJO-fibrernas rengöringseffekt minskar väsentligt efter 2 år.

Efter 4 år har rengöringseffekten minskat till 44 %. Därför rekommenderar vi att fibern byts ut efter 3 år.

JÄMFÖRELSE AV RENGÖRINGSEFFEKTEN I %

BLI INTE LURAD AV HUR VÅRA FIBRER SER UT.

Rengöringseffekten i våra ENJO-fibrer försämras starkt efter 3 år även om fibern fortfarande ser bra ut! Använd färgindikatorn för att kontrollera dina produkter eller kontakta din ENJOpreneur. Hen kommer att kontrollera produkten åt dig.

Märkning innan användning:
Färgen på testmärket och
slitageindikatormärket kommer
att skilja sig betydligt.

Märkning på utsliten produkt:
Färgen på testmärket och slitageindikatormärket
kommer att stämma överens. Vänligen förnya
produkten.