Welcome at ENJO GmbH

Testresultater viser at ENJOs Støvmopp virvler opp 6,5 ganger mindre støv enn en vanlig kost og opptil 13 ganger mindre støv enn en vanlig støvmopp.

Siegfried Lerchbaumer (ekspert på lufthygiene for innemiljø), undersøkte i juni 2017 støvforurensing inne under rengjøring med forskjellige rengjøringssystemer. Han var spesielt opptatt av  produktene til ENJO. Undersøkelsene viste at ENJOs gulvfibre virvler opp 13 ganger mindre støv enn konvensjonelle rengjøringsprodukter.

Ved bruk av tradisjonell kost, børste, støvklut eller mopp ble støvet fra det glatte gulvet virvlet kraftig opp, og støvpartiklene i luften nådde 2.600 μg / m³. I motsetning ble det ingen betydelig resuspensjon av støv under rengjøring med støvsuger klasse B eller ENJO Gulvsett med Støvmopp.

Nach oben