Enjo срещу Химията

Какво ни дава ENJO? ENJO се грижи не само за нашето здраве, но и за опазването на околната среда. Просто ENJO, нищо друго.

ENJO vs. traditional

 

Какво ще спестите със своята ENJO Пълна Промяна?

 

50 литра химичен препарат, 15 литра препарат за пране

75 пластмасови бутилки

1 500 кърпи и гъби

50 % вода

20 % средства

 

Спестяване при 4 членно семейство за 3 години