Enjo срещу Химията

Какво ни дава ENJO? ENJO се грижи не само за нашето здраве, но и за опазването на околната среда. Просто ENJO, нищо друго.

 

Какво ще спестите със своята ENJO Пълна Промяна?

 

50 литра химичен препарат, 15 литра препарат за пране

75 пластмасови бутилки

1 500 кърпи и гъби

50 % вода

20 % средства

 

Спестяване при 4 членно семейство за 3 години